Suwalczanin zrobi film dokumentalny o niemieckim obozie jenieckim, który funkcjonował pod Suwałkami w czasie II Wojny Światowej. Krzysztof Kowalewski otrzymał na ten cel stypendium od suwalskiego urzędu miejskiego.

Obóz dla sowieckich jeńców wojennych, leżący na terenie obecnego osiedla Północ, funkcjonował w 1941 roku jako Oflag 68, a od 1942 do jesieni 1944 – jako Stalag IF Sudauen. Szacuje się, że zginęło w nim nawet 50 tysięcy ludzi.

Krzysztof Kowalewski prosi o kontakt osoby, które dysponują zdjęciami lub innymi materiałami związanymi z obozem poprzez stronę poświęconą filmowi – stalag.pl

Źródło: Radio Białystok